Vodenje računovodstva

   
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje e-računovodstvo računovodski servis
 
Znižajte davek & dobiček
Računovodski servis v Ljubljani Vodenje računovodstva & računovodske storitve v Ljubljani!
 
 

vizija

 
  Naša vizija se je uveljaviti kot zaupanja vreden in odgovoren računovodski servis, ki Vam olajša delo in Vas varno vodi prek računovodskih in davčnih čeri. Ustvarjeni smo za vodenje računovodstva, zato skupaj z Vami mislimo vnaprej in Vam pomagamo dosegati in presegati začrtane podjetniške cilje.

 
. . .
lokacija in kontaktosebna izkaznicapartnerjicgpDružbena odgovornost.
 

vodenje računovodstva

 
 

Računovodja, vodenje računovostva.Številni naši poslovni partnerji si želijo spremljati vodenje računovodstva svojega podjetja prek interneta!

Možnost spremljanja računovodstva preko interneta smo zagotovili s spletno aplikacijo, ki strankam služi pri elektronskem pregledovanju poslovanja.

Strankam tako dodelimo uporabniško ime in geslo, s katerim se lahko prek spletnega brskalnika povežejo na svoje podatke in si ogledajo njihovo vsebino. V začetni fazi spletna aplikacija omogoča pregled nekaterih postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida, prikaz odprtih postavk v saldakontih, opravljanje plačilnega prometa na osnovi odprtih postavk, pa tudi vnos podatkov za obračun plač (ur, dodatkov). V kasnejših fazah pa strankam možnosti spremljanja računovodstva lahko tudi razširimo ali prilagodimo.

 
 

Najsodobnejša programska oprema za vodenje računovodstva in knjigovodstva nam omogoča, da s pridom izkoriščamo tudi druge možnosti, ki jih prinaša internetna tehnologija. Strankam lahko omogočimo neposreden prenos poljubne tabele ali pregleda v tabelarične programe, kot so Excel, QuatroPro in podobni programi za nadaljnjo obdelavo podatkov. Mogoč je tudi uvoz podatkov iz različnih virov, saj se naš informacijski sistem lahko poveže s programsko opremo drugih proizvajalcev. Stranka ima tako lahko določen trgovski, proizvodni, namenski ali drug programski paket, iz katerega lahko naši finančni programi avtomatsko uvažajo podatke. Ročno prenašanje dokumentov in dvojno knjiženje zato ni več potrebno.


Na podlagi pooblastila in elektronskega podpisa nam stranke lahko zaupajo tudi elektronsko opravljanje plačilnega prometa ter elektronsko oddajanje zakonsko predpisanih obrazcev in poročil državnim institucijam.


Računovodska družba Replika vam preko spletne strani zagotavlja tudi elektronsko svetovanje s področja vodenja računovodstva, davčne zakonodaje in financ. Vprašanje enostavno vnesete v spletni obrazec in počakate na odgovor, ki Vam ga pošljemo na elektronski naslov.

 
finance davki bilanca avtorski honorar davek na nepremičnine
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o. 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer