Nakup podjetja in tehnike nakupa

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 


Replika d.o.o.

Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 422 88 77
Fax: +386 (0)1 256 49 25
GSM: +386 (0)41 710 954

E-mail: info@davcnosvetovanje.eu
URL: www.davcnosvetovanje.eu

Nahajamo se v II. nadstropju v poslovni stavbi Ilirija na Viču, nasproti Mercatorja.

 
. . .
Računovodstvo Replika
 

tehnike nakupa podjetja

 
 

Nakup podjetjaIzbira primerne tehnike nakupa podjetja je ena prvih stvari, o katerih se morata sporazumeti kupec in prodajalec. O prodaji in nakupu podjetja govorimo, ko kupec na podlagi sklenjene prodajne pogodbe pridobi nadzor nad ciljnim podjetjem. Nakup ciljnega podjetja pomeni prevzem podjetja.

Pred nakupom je potrebno, da ocenite ali posel, v katerega se nameravate podati dobro poznate:
- kje v poslu so dobički in kako le-te povečati,
- kje se izgubi največ kapitala in kako to izgubo minimizirati,
- kje so v poslu težave in kako jih rešiti,
- kako storitve oz. izdelke učinkovito plasirati na trg.

Osnovni tehniki nakupa podjetja sta:
- nakup delnic družbe, ki je nosilec ciljnega podjetja. Na ta način se kupi delnice družbe od njenih delničarjev v zameno za denar ali za drugo obliko plačila (delnice, obveznice, ipd.).
- nakup sredstev družbe, ki sestavljajo ciljno podjetje. S prevzemom podjetja na način odkupa vseh ali bistvenega dela sredstev družbe kupec kupi od same družbe njeno podjetje v celoti ali v pretežnem delu. Prodajalec podjetja v tem primeru niso delničarji družbe, temveč družba sama.

Možne so še naslednje tehnike:
- kombinacija nakupa delnic in nakupa sredstev: z vnaprej izbranimi sredstvi, pravicami in obveznostmi, ki jih kupec želi kupiti od družbe, se ustanovi novo družbo v njeni stoodstotni lasti (ustanovitev hčerinske družbe) .
- nakup s kreditnim vzvodom je nakup delnic s posojili. Kadar to naredi menedžment družbe govorimo o menedžerskem prevzemu podjetja.
- nakup z združitvijo oziroma spojitvijo je dvostopenjski nakup podjetja - novoustanovljena družba kupi delnice ciljne družbe, nato se obe združita.

 
finance računovodja javne dražbe nepremičnin davek na nepremičnine davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer