Računovodsko svetovanje in
e-računovodstvo

 
E-RAČUNOVODSTVO - ELEKTRONSKO RAČUNOVODSTVO - E-RAČUNI - VODENJE RAČUNOVODSTVA - RAČUNOVODSKO SVETOVANJE
 
knjigovodstvo davki računovodski servis poslovno svetovanje računovodstvo
.
 
Računovodstvo v medijih
Računovodja Računovodja in davčni svetovalec družbe za računovodske storitve.
 
 

cene in ugodnosti

 
  cene in ugodnosti
Vsem novim strankam želimo dati možnost, da nas spoznajo in se prepričajo o kakovosti našega dela, zato prve 3 mesece naših storitev ne zaračunamo, ob tem pa nudimo še 20-odstotni popust za vse storitve v prvem letu sodelovanja.
Preberite več >>
 
 

Prihodnost je
e-računovodstvo
Računovodja Računovodstvo, računovodske storitve in davčno svetovanje preko spleta.
 
 

hitri test

 
  Rešite hitri test iz računovodstva in davkov
Test >>
 
 

računovodja odgovarja

 
  Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje, komentar itd., nam pišite na računovodja Replika.  
. . .
računovodske storitvedavčno svetovanjefinančno in poslovno svetovanjee-računovodstvo
 

elektronsko računovodstvo

 
 

e-računovodstvoŽelite spremljati računovodstvo svojega podjetja prek interneta?

Ker vse več naših strank želi spremljati računovodstvo preko interneta, smo se odločili ta problem rešiti s spletno aplikacijo OpPIS - plače, osnovna sredstva, glavna knjiga, ... , ki bo strankam služila pri elektronskem pregledovanju poslovanja. Strankam bomo tako dodelili uporabniško ime in geslo, s katerim se bodo lahko prek spletnega brskalnika povezali na svoje podatke in si ogledali njihovo vsebino. V začetni fazi bo spletna aplikacija omogočala pregled nekaterih postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida, prikaz odprtih postavk v saldakontih, opravljanje plačilnega prometa na osnovi odprtih postavk, pa tudi vnos podatkov za obračun plač (ur, dodatkov.).

Najsodobnejša programska oprema za računovodstvo in knjigovodstvo nam omogoča, da s pridom izkoriščamo tudi druge možnosti, ki jih prinaša internetna tehnologija. Strankam lahko omogočimo neposreden prenos poljubne tabele ali pregleda v tabelarične programe, kot so Excel, QuatroPro in podobni programi za nadaljnjo obdelavo podatkov. Mogoč je tudi uvoz podatkov iz različnih virov, saj se naš informacijski sistem lahko poveže s programsko opremo drugih proizvajalcev. Stranka ima tako lahko določen trgovski, proizvodni, namenski ali drug programski paket, iz katerega lahko naši finančni programi avtomatsko uvažajo podatke. Ročno prenašanje dokumentov in dvojno knjiženje zato ni več potrebno.

Na podlagi pooblastila in elektronskega podpisa nam stranke lahko zaupajo tudi elektronsko opravljanje plačilnega prometa ter elektronsko oddajanje zakonsko predpisanih obrazcev in poročil državnim institucijam.

Kaj je elektronsko računovodstvo?
Zmanjšajte si stroške računovodstva in izboljšajte preglednost poslovanja - uporabite aplikacijo Oppis, ki omogoča e-računovodstvo prek interneta.

Računovodski servis Replika vam preko spletne strani zagotavlja tudi elektronsko svetovanje s področja računovodstva, davčne zakonodaje in financ. Vprašanje enostavno vnesete v spletni obrazec in počakate na odgovor, ki Vam ga pošljemo na elektronski naslov.

 
Replika d.o.o., računovodstvo
 

pravna ureditev področja e-računov

Pravna podlaga
Zakonska podlaga za izmenjavo pravno veljavnih e-dokumentov je dana v Zakonu o elektronskem podpisu in elektronskem poslovanju (ZEPEP), Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakonu o DDV (ZDDV-1) in v Slovenskih računovodskih standardih (standard 21).

V skladu z navedeno zakonodajo je za pravno veljavnost dokumenta potrebno digitalno podpisovanje dokumentov, seveda s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Pred začetkom uporabe elektronskega podpisa je treba izvesti vse postopke, ki jih predpisuje zakonodaja in notranji akti podjetja.

Davčne obveznosti
V skladu z ZDDV-1 se račun lahko izda v elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik in če je zajamčena pristnost izvora in celovitost vsebine. Račun se lahko izda v elektronski obliki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- zagotovljena mora biti avtentičnost izvirnika računa, tako da prejemnik računa lahko ugotovi, da je tak račun resnično poslal izdajatelj računa;
- iz elektronskega sporočila morata biti razvidna čas in kraj odpošiljanja in prejema računa;
- zagotovljena mora biti integriteta računa, tako da uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo podatkov na računu.

Hramba e-računov
Za račune je predpisana doba hrambe deset let oziroma dvajset let za račune, ki se nanašajo na nepremičnine. ZDDV-1 dovoljuje, da se račune hrani v elektronski obliki, vendar mora biti davčnemu organu zagotovljen dostop do tako shranjenih podatkov, prav tako morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,
- podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti,
- iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema, in
- uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, oziroma obstaja zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov oziroma sporočil.
V celotnem obdobju hrambe mora biti zagotovljena pristnost izvora in celovitost vsebine hranjenih računov, kakor tudi njihova čitljivost.

Dodatne informacije o E-računih: Halcom d.d. - Pogled v prihodnost

 
finance naložbe podjetniško svetovanje preventivni davčni pregled davčne obveznosti
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
OPAL poslovne rešitve za računovodstvo 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer