Računovodstvo in davčno svetovanje
Replika d.o.o., Ljubljana

 
 
računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
bilanca
 
Računovodski servis v LJ
Računovodski servis v Ljubljani Računovodske storitve, vodenje računovodstva in davčno svetovanje!
 
 

cene in ugodnosti

 
  davčno svetovanje
Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, novim strankam želi dati možnost, da jo spoznajo, zato prve 3 mesece storitev in svetovanja ne zaračunava, ob tem pa nudi še 20-odstotni popust v prvem letu sodelovanja.
Preberite več >>
 
 

Davčno svetovanje in
računovodske storitve
Davčno svetovanje Replika Optimizacija bilance & preventivni davčni pregled!
 
 


davčna vprašanja

 
  Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje, komentar itd., nam pišite na davčno svetovanje Replika.  
 

Računovodstvo in davki na nepremičnine
Računovodja Z načrtno prodajo & nakupom do davčnega prihranka!
 
 


hitri test

 
  Rešite hitri test iz računovodstva in davkov
Test >>
 
. . .
računovodske storitvedavčno svetovanjefinančno in poslovno svetovanjeračunovodstvo
 

davčno svetovanje

 
 

davčno svetovanjeDavčno svetovanje za potrebe poslovanja vsakega podjetja je vedno tesno povezano tudi z davki. Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben.

Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, zato nista dovolj zgolj strogo računovodski in pravni vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi znanje iz področja davčne zakonodaje in prakse. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti, v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje in kreativnih zamisli. V naši računovodski hiši za davčni vidik poslovanja skrbijo strokovnjaki, ki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti. Glede na specifičnost vsakega posameznega podjetja nudimo naslednje storitve

  1. Optimizacija davčne bilance; s skrbno načrtovano strategijo vodimo podjetja do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja.

  2. Individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje.

  3. Storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri prodaji in nabavi nepremičnin, svetujemo v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, službenih mobitelov in koriščenjem drugih bonitet ter reševanje ostalih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.

  4. Izvajanje preventivnih davčnih pregledov: gre za pregled celotnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor. Na željo poslovnega partnerja opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja.
 
Replika d.o.o., računovodstvo
 

znižajte davčno osnovo

Podjetje lahko zniža davčno osnovo na naslednje načine:

- Z izvzemom prejetih dividend in deležev v dobičku (razen iz off-shore držav)

- Z delnim izvzemom ustvarjenih kapitalskih dobičkov

- Z investicijsko davčno olajšavo

- Z davčno olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj

- Z davčno olajšavo za donacije

- Z davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov

- S transakcijami v okviru poslovanja s povezanimi osebami (vendar ne 
s sumljivimi transakcijami)

- Z odbitkom tujega davka (potrebno potrdilo o odtegnjenem davku iz tujine)

- S prevrednotenjem cen nepremičnin in finančnih investicij

Za več informacij pokličite ali obiščite podjetje Replika, računovodstvo in davčno svetovanje; Ljubljana.

 
dobiček obračun plače podjetniško svetovanje izračun dohodnine napoved dohodnine
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer