računovodstvo davčno svetovanje finančno svetovanje računovodske storitve Ljubljana računovodski servis
 
Davčno svetovanje Replika
Davčno svetovanje Replika Optimizacija bilance & preventivni davčni pregled!
 
 

vprašanja

 
  Če želite nasvet, imate vprašanje, komentar, pripombe, ne oklevajte in nam pišite.  
     
 

povezave

 
  Uporabne povezave >>  
. . .
zabavaslike za namizjee-karticehitri kviz.
 

hitri test iz računovodstva in davkov

 
  10 vprašanj, vsak pravilni odgovor prinaša 1 točko.  
   
.
 

1. Regres je davčno priznan strošek do višine, ki jo določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo?
da
ne

2. Organizator koncerta obračuna avtorski honorar glasbeniku, ki ima odločbo DURS o posebni osebni olajšavi za samostojne kulturne delavce. Osnova za obračun dohodnine je 75% bruto dohodka.
da
ne

3. Najvišji dovoljen znesek, do katerega lahko podjetje svojim dobaviteljem račune plačuje z gotovino, je 400 EUR.
da
ne

4. Zavezanec za DDV, ki se ukvarja z gradnjo nepremičnin za trg, od kupca prejme aro za nakup stanovanja. Obračunati mora DDV.
da
ne

5. Podjetje, davčni zavezanec za DDV, proda zazidljivo stavbno zemljišče. Pri tem mora plačati 2% davek na promet nepremičnin.
da
ne

6. Podjetje izplača fizični osebi dohodek na podlagi podjemne pogodbe. Pri tem mora obračunati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
da
ne

7. Podjetje, zavezanec za DDV, za poslovnega partnerja kupi darilo manjše vrednosti. V obračunu DDV si lahko odbije vstopni DDV.
da
ne

8. Podjetju za prodajo znamk, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu ni potrebno izdati računa.
da
ne

9. Slovensko podjetje, ki je zavezanec za DDV, tujemu partnerju iz Hrvaške v poslovni najem izroči stroj za izdelovanje žebljev. Hrvaško podjetje bo stroj uporabljalo v Sloveniji. Slovenskemu podjetju ni potrebno obračunati DDV.
da
ne

10. Na konte skupine 47 se knjižijo stroški delavcev v delovnem razmerju in stroški drugih pogodbenih delavcev.
da
ne 
         
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
Računovodstvo in knjigovodstvo Replika d.o.o.

 
Racunovodstvo Replika
spacer
Accounting firm Replika, Ljubljana, EU  Accounting Ljubljana
Contabilita, contabile, Lubiana - UE  Contabilitá Lubiana
Buchhaltung  Buchhaltung, Slowenien
Raèunovodstvo i raèunovodstvene usluge  Računovodstvo SI, EU
raèunovodstveni servis i raèunovoða  Računovodstvo
бухгалтерия  бухгалтерия

Video predstavitev


Odličnost skupine Replika

Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Zmagovalec izbora Naj računovodski servis 2012


Inovacijsko vozlišče

Slovenska kreativno inovacijska skupina


Računovodske informacije

preventivni davčni pregled
Če niste prepričani, da vaš računovodja oz. računovodski servis pravilno opravlja računovodske storitve, potem vam svetujemo preventivni davčni pregled.

vstopate na finančni trg?
Tudi računovodski servis vam lahko zagotovi kakovostno podjetniško, finančno in davčno svetovanje.

kontroling
Kontroling služi kot informacijska podpora in je učinkovit servis poslovodstva.

regres in obveznosti
Odgovore, povezane z regresom in pravnimi obveznostmi delodajalca, vam lahko posreduje tudi računovodja, vaše računovodstvo ali računovodski servis.

varovanje poslovne skrivnosti
Varovanje poslovne skrivnosti je pomembno, zato si poiščite kakovostno pravno svetovanje in pomoč strokovnjaka.

(ne)priznani odhodki
Le kakovostno opravljene računovodske in knjigovodske storitve zagotavljajo pravilno vodenje računovodstva ter poslovnih knjig.

pravne oblike - preoblikovanja
Pri preoblikovanju in spremembah statusno-pravnih oblik je dobro pravno in podjetniško svetovanje ključnega pomena.

 

Excelov izračun

Za načrtovanje vašega poslovanja in ugotavljanje uspešnosti lahko uporabite Excelov izračun.

 

Slovar finančnih pojmov

Angleško slovenski slovar finančnih pojmov vam bo pomagal, da se boste s tujimi partnerji lažje sporazumevali.

 

spacer