računovodski servis knjigovodstvo računovodstvo davki poslovno svetovanje
.
 

cene in ugodnosti

 
  cene in ugodnosti
Vsem novim strankam želimo dati možnost, da nas spoznajo in se prepričajo o kakovosti našega dela, zato prve 3 mesece naših storitev ne zaračunamo, ob tem pa nudimo še 20-odstotni popust za vse storitve v prvem letu sodelovanja.
Preberite več >>
 
. . .
računovodske storitvedavčno svetovanjefinančno in poslovno svetovanjee-računovodstvo
 

računovodske storitve

 
 

StoritveOpravljamo vse vrste računovodskih storitev za statusno različno organizirana podjetja.

Možen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

 
.
     
 
 1. Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 2. Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 3. Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
 4. Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 5. Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 6. Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 7. Obračun davka na dodano vrednost
 8. Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 9. Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 10. Izdelava davčne bilance
 11. Periodična računovodska poročila po želji podjetja
 12. Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije)
 13. Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
 14. Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 15. Računovodska analizira poslovanja
 16. Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 17. Arhiviranje poslovne dokumentacije
 
nepremičnine obračun plač davčni pregled avtorski honorar davek na nepremičnine
računovodski in knjigovodski servis
Računovodski servis
banner

 
Raèunovodstvo Replika
spacer
spacer